טופס הרשמה ותקנון לקייטנת "אוויר ואווירה" קיץ 2020

יום מלא: מ 8:00 עד 16:30
תנאים כללים:
 • אישור סופי להרשמה יינתן לאחר בדיקת הטופס, אישורו ותשלום מקדמה על סך 350 ₪.
 • הנני מאשר פרסום תמונות במדיה חברתי עם בני/בתי הנעשות בזמן הקייטנה.
 • הנני מאשר שליחת חומר פרסומי מטעם " אוויר ואווירה"
 • עמלת הטיפול בצ'ק חוזר שלא כובד 50 ₪ יהיה על חשבון הלקוח.
הצהרת ההורים:
תקנון:
 • הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה זכות להפסיק את השתתפותו של הילד אשר התנהגותו או מעשיו שלו או של הוריו יפריעו למהלך התקין של פעילות ו/ או יסכנו את הילד או ילדים אחרים. ילד שהשתתפותו תופסק יקבל החזר כספי על החלק היחסי שלא היה בקייטנה.
 • בעקבות משבר הקורונה יתבקשו ההורים למלא הצהרת בריאות בכל בוקר, טרם הגעת הילד/ה. לא תותר כניסה ללא הצהרת בריאות.
 • אין לשלוח לפעילות ילדים חולים.
 • אין לשלוח עם הילדים חפצים מסוכנים לרבות מצתים, חפצים חדים, קפצונים, זיקוקים או נפצים.
 • צוות "אוויר ואווירה" אינו אחראי על אובדן או הרס של חפצים יקרי ערך או כסף.
 • קבוצת וואטסאפ ייעודית לפעילות תיפתח למען משלוח תזכורות, עדכונים, שיתוף תמונות וכו'.
כללי התנהגות:
 • בפעילות הקיץ אלימות מכל סוג - אינה מקובלת.
 • אין לעזוב את הפעילות ללא אישור של הצוות.
 • בזמן הפעילות לא יעשה שימוש בטלפון סלולארי ללא אישור הצוות.
 • למען ביטחונם של הילדים ולמען פעילות תקינה ונעימה, יש להישמע להוראות הצוות.
תנאי תשלום:
 • על מנת להבטיח מקום ומחיר שסוכמו יש להעביר טופס הרשמה מלא ומקדמה בסך 350 ₪.
 • יתרת התשלום ניתן להעביר עד תחילת הקייטנה בהתאם לתנאים שסוכמו.
 • ניתן לבטל השתתפות עד שבוע לפני תחילת הפעילות, בקיזוז מקדמה בלבד. כל ביטול בן פחות משבוע לפני יום הפעילות הראשון יחייב בתשלום על שבוע מלא. לא ניתן לבטל השתתפות במשך זמן הפעילות..
 • לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות
 • במקרה השבתת פעילות עקב הנחיות הממשלה, יוחזר תשלום עבור ימים שהושבתו בקיזוז דמי הרשמה| מקדמה.

לשאלות ניתן לפנות למנהלת הקייטנה – ז'אנה 054-8188044