קרית השרון שלי

כתבה על צהרון "אוויר ואווירה" בקרית השרון שלי 

הצהרת קורונה יומית

אני מצהיר /ה כדלקמן:


*למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.