מרכז למידה, פנאי והעשרה

כתבה על מרכז למידה, פנאי והעשרה לילדים מאז 2010

הצהרת קורונה יומית

אני מצהיר /ה כדלקמן:


*למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.