טופס הרשמה- צהרון "אויר ואוירה" Smart Club

2020-2021

להורים ולילדים שלום,
אנו שמחים שבחרתם להצטרף לפעילות הצהריים במרכז שלנו. מצפים ומתרגשים לראותכם!
אנא התייחסו לכל הסעיפים ברצינות ומלאו אותם כנדרש
טופס זה מהווה הסכם בין מרכז אוויר ואווירה בניהול ז'אנה רודמן, לביניכם..

שנה נהדרת ומהנה לכולנו, ז'אנה והצוות.

שעת סיום לימודים:
הצהרת בריאות ותנאים:
 • אישור סופי להרשמה יינתן לאחר בדיקת הטופס ואישורו.
 • הנני מאשר כי לבני/ בתי אין מגבלות רפואיות המונעות ממנו להשתתף בכל פעילות הקייטנה, כולל פעילות גופנית, בריכה ומשחקים. במידה וישנן אפשרט בסעיף הבא.
 • הנני מאשר כי לבני/ בתי אין רגישויות למזון. במידה וקיים, אנא ציינו את המאכלים האסורים.
 • הנני מאשר כי בני/ בתי יודע/ לא יודע לשחות.
 • עמלת הטיפול בצ'ק חוזר שלא כובד 50 ₪ יהיה על חשבון הלקוח.
במידה ואין אדם מבוגר שפוגש את הילד/ ה מהסעת הביתה, ילד/ה רשאי להגיע הביתה לבד וזאת על אחריותו האישי של ההורה. במידה ואין הסכם וחתימה על הסעיף זה, ילד/ה לא ישוחרר מן ההסעה ויוחזר לשטח הצהרון. על ההורה לשאת עלויות נוספות עבור נסיעה ושמירה על הילד על סך 300 ש"ח במקרה כזה.
* הנהלת הצהרון שומרת לעצמה זכות להפסיק את השתתפותו של הילד אשר התנהגותו או מעשיו שלו או של הוריו יפריעו למהלך התקין של פעילות ו/ או יסכנו את הילד או ילדים אחרים. ילד שהשתתפותו תופסק יקבל החזר כספי על החלק היחסי שלא היה בצהרון.
תנאי תשלום וביטול:
 • בעת ההרשמה יועבר תשלום עבור 3 חודשי צהרון הראשונים וזאת כהתחייבות לתקופת ההכרות והסתגלות בין שני הצדדים בתוספת דמי הרשמה הכוללים ביטוח לכל ילד הכולל ביטוח צד ג' הנעשה דרך סוכנות אשר לוי בהתאם לתנאי פוליסה הטובים ביותר המוצעים על ידי החברה.
 • ביטול הצהרון עד שבועיים לפני תחילת חודש - קיבלת זיכוי על מלוא התשלום בניכוי דמי הרשמה בסך 300 ₪
  ביטול צהרון פחות משבועיים לפני פתיחת חודש קלנדרי - קבלת זיכוי על מחצית תשלום חודש שאחריו. לאחר תחילת חודש אין אפשרות לבטל את ההרשמה וייגבה מלוא התשלום החודשי.
 • אין אפשרות לבטל את הצהרון החל מ15.01.2021. במידה ויש שינוים, יש לעדכן מראש על פי הרשום בסעיף הקודם ובכל מקרה עד לתאריך 15.01.2021
 • למען הסר ספק, ניתנת אפשרות להפסיק את הצהרון עד 15.01.2021. החל מתאריך 01.2021 אין החזר תשלומים עבור ביטול הצהרון עד סוף שנת הלימודים1.07.2021. כל התשלומים ישולמו כסדרם.
 • בקשה של הורה לשמור על הילד מעבר לשעות הפעילות עד1/2שעה של איחור- ההורה יחויב על סך של 40 ₪.
 • התשלום החודשי יתבצע לפני תאריך 10 לכל חודש.
 • אני מסכים לתנאי ההסכם זה ומאשר את הפרטים ותנאי התשלום האמורים.
 • אני מסכים לפרסום תמונות של בני/ בתי הנעשות במסגרת פעילות מרכז אוויר ואווירה.
 • אני מסכים לקבלת דיוור מטעם אוויר ואווירה, לרבות חדשות, עדכונים בנוגע לקייטנות, תמונות ועוד.
 • החזר כספי יתבצע עבור 6 ומעלה ימי היעדרות בלבד ובתיאום מראש או בהצגת אישור מהרופא. החל מיום שישי של היעדרות רצופה ומעלה.
 • בימים של קייטנה בתקופת החגים, לרבות חול המועד סוכות, חנוכה יש להוסיף כ 60 ₪ ליום תוספת עבור מחצית הראשונה של היום או לפי הצעה חלופית הניתנת בכתב.
תקנון התנהגות:
 • בפעילות מרכז אוויר ואווירה אלימות מכל סוג - אינה מקובלת
 • אין לעזוב את הפעילות ללא אישור של הצוות
 • בזמן הפעילות לא יעשה שימוש בטלפון סלולארי ללא אישור הצוות
 • למען ביטחונם של הילדים ולמען פעילות תקינה ונעימה, יש להישמע להוראות הצוות
 • הורה מתחייב להודיע לצוות על כל שינוי במערכת שעות לימוד ו/או היעדרות הילד מהגן/ בית ספר
שעות הפעילות, הגעה ואיסוף:
 • הפעילות מתרחשת בימים א'- ה' בין השעות 12.45-16.45.
 • איסוף מהפעילות תתרחש בין 16:30 ל16.45 בלבד ולכל המאוחר.
 • במקרה של איחור באיסוף ללא תיאום יותר מפעם אחת, חול תשלום נוסף עבור אותו היום בסך 30 ₪.
 • בסוף יום הפעילות יאספו הילדים אך ורק על ידי אחד ההורים. במידה שאדם אחר יבוא לאסוף את הילד, ההורים יתבקשו להודיע על כך מראש בכתב (אפשר בהודעת טקסט או וואטסאפ).
 • במהלך חופשות ביה"ס (ולפי הגדרת ימי קייטנה של משרד החינוך) תתקיים פעילות של יום מלא מרכז בין השעות 8:00-16:30. לילדים הרשומים לפעילות הצהריים תינתן עדיפות מבחינת המקומות הפנויים, וזאת בתנאי הרשמה מיוחדים עבור ילדי הצהרון.
 • צהרון המרכז אוויר ואווירה לא יופעל בערבי חג וימי שישי וכל הימים בהם מסתיימים לימודי בית הספר בשעה 12.00
"סעיף קורונה":
 • במידה ומרכז ייאלץ לסגור את שעריו זמניתעקב הוראת ממשלה, הורים יתבקשו להמשיך לשלם סכום של 30% מהעלות החודשית שלהם לצורך התחזוקה השוטפת של המרכז. קשיים ספציפיים בתשלום במקרה זה ידונו באופן פרטי.
 • במקרה של ילדי הצהרון יאלצו לצאת לבידוד – יגבה תשלום שווה לעלות של שבוע ימים מעלות הצהרון ויתרה תוחזר ללקוח שנמצא בבידוד או יקוזז מעלויות הקייטנות הבאות.

לשאלות ניתן לפנות למנהלת הקייטנה – ז'אנה 054-8188044